Ved du, hvordan du skal forholde dig, hvis din nabo generer dig? Ja, jeg kan fortælle dig, at det eneste, du ikke skal gøre, er at begynde at skælde ham ud. (Du kan godt gå indenfor og bande over ham, bare han ikke hører dig.) Der sker nemlig det, hvis du skælder ham ud, at han vil gå i forsvar og det betyder ofte, at han slet ikke hører efter dine argumenter for, hvorfor han skal holde op med at spille høj musik, eller sørge for at fælde træet, der kaster skygge på din terrasse, eller reparere sin del af hegnet i skellet. Sker det, så er I godt på vej ind i en solid nabostrid, som det kan blive temmelig vanskeligt at løse op for.

Skal du finde dig i det?

Nu spørger du så, om du bare skal finde dig i din nabos generende opførsel.

Svaret er, at selvfølgelig skal du ikke det. Du skal bare gå en anden vej, end den, der hedder skældud. Du skal finde en god advokat med speciale i nabostridigheder. Jo, de findes skam. Oftest, så handler de sager, som sådan en advokat behandler, om hvor højt et hegn skal være – eller om, hvor det rent faktisk skal stå. I nogle tilfælde kan det også handle om særlige forordninger, der skal overholdes, når et nyt hegn skal etableres i et skel.

Højden på hegnet

Det er ofte højden på hegnet i skellet, som er grund til striden. Den ene nabo mener at hegnet skal være mindst 1,8 meter højt. Den anden mener, at det er tilstrækkeligt med, at det er 1,3 m. Her skal advokaten kende til de lokale forhold. Og han skal vide, hvor han kan hente de relevante oplysninger hos kommunens byplanlæggere.

En advokat, der beskæftiger sig med den slags uenigheder, kommer dog ud for lidt af hvert. Der har været tilfælde, hvor advokaten har måttet politianmelde en person, som slet ikke sørgede for, at skraldemændene fik adgang til skraldebøtterne. Det førte til et rend af mus og rotter i hele nabolaget. En gene og en sundhedsfare, som ingen skal eller vil udsættes for. Der er også tilfælde, hvor en advokat, i sit forsøg på at løse en nabostrid, måtte gå til lægen efter en måned med konstant tinnitus. Han havde forsøgt at få en person, som spillede meget høj rockmusik, i tale. Forgæves. I dette tilfælde blev den rockelskende mand også politianmeldt, fordi han forstyrrede offentlig ro og orden i nabolaget – og især sine naboer.

Det endte med en erstatnigssag

I det sidste tilfælde førte advokaten også en strafferetssag imod manden, der spillede høj musik. Advokaten vandt sagen. Han fik nemlig medhold i sit krav om offererstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af nedsat arbejdsevne, forårsaget af tabet af koncentrationsevne. Erstatningens størrelse skal jeg ikke røbe. Men jeg kan røbe, at den var meget stor.

Eksemplerne viser dig, at der er god grund til, at du vælger dine erstatningsadvokater med omhu. I nogle tilfælde kan du få erstatning for noget, du slet ikke har tænkt på. I andre tilfælde kan du få mere i erstatning, hvis din advokat håndterer sagen korrekt.

Kategorier: Generelt