Det nymodne pjat, som mange ældre og garvede rygere kalder de stadig mere og mere populære el cigaretter, er egentlig ikke helt skudt ved siden af. For ja, det er nymodens og et klart bevis på, at teknologier udvikler sig hver dag. Men det er langt fra noget pjat, det er derimod en revolutionerende idé, som på sigt vil vise sig ikke kun at komme rygere alene til gode, men også andre instanser som passive rygere og sundhedsvæsner over én bred kam.

For passive rygere, så gør de el cigaretter oprør mod tobak og de skadelige stoffer, som følger med. Den røg, som tobakscigaretter udskiller indeholder mange giftige stoffer, som hvis det indsnuses af passive rygere kan udvikle rygerlunger på lige fod med rygerne af cigaretterne selv. Med de el cigaretter, som bliver drevet af fordampning af sukkerholdige væsker, så risikerer man ikke at indsnuse en farlig røg, for den damp som kommer ud af de el cigaretter er helt ufarlige. Som ryger af en el cigaret kan man altså sagtens stå omgivet af ene ikke-rygere, uden at skulle have dårlig samvittighed og uden at modtage bebrejdende blikke. Det er en af de rigtig gode fordele ved de el cigaretter de giver forbrugerne en langt større frihed hvad angår andre mennesker og selskaber, som man ikke får ved tobakscigaretter.Hvis du er lidt i tvivl om hvordan en el cigaret ser ud så kig her http://www.smartsmoke.dk/shop/el-cigaretter-139c1.html

At man ikke udsætter passive rygere for nogen farlige kemiske affaldsstoffer er et lækkert plus, men vender man blikket indad, så skader man heller ikke sig selv, hvis man ryger en el cigaret. De kemiske stoffer som er i tobak, er ikke i el cigaretter og man inhalerer altså ikke 4.000 forskellige stoffer, som ødelægger ens krop indefra. Tilbøjeligheden til at udvikle karakteristiske rygersygdomme som hjertekarsygdomme, rygerlunger, KOL og flere andre former for kræft, er ikke øget ved brugen af el cigaretter.

Når man ikke har gang i forbrændingen af tobak og nikotin, så er der ingen fare på færde, og det gør de el cigaretter langt sundere for rygere. I de el cigaretter er der mulighed for, at selv bestemme indholdet af nikotin, så man er selv herre over hvorvidt man vil fortsætte med at ryge decideret nervegift. Vælger man at flyde nikotin i sin el cigaret, så gør det den selvfølgelig langt mindre sund, men ved at have muligheden for fuldstændigt at fravælge det, så er de el cigaretter sunde i det øjeblik man fravælger det.

Når man nedjusterer ens risiko for at udvikle livstruende sygdomme og lidelser, så kan man slutte, at man på længere sigt—i takt med, at de el cigaretter vinder indpas hos rygere—vil se et fald i personer med de pågældende sygdomme. Det burde derfor være et nationalt mål, at rygere generelt går over til at bruge el cigaretter, både for deres personlige sundheds skyld, men også for den kollektive nationale sundheds skyl

Kategorier: Generelt